Disclaimer


 

 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is Spijker Sportprijzen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiŽren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.